• +90 262 751 3164
  • +90 262 751 0897
  • info@endaluminyum.com

HOMOJENİZASYON

Ekstrüzyon imalatçısı iyi şekilde homojenize edilmiş bir biyet ile çalışmak ister. Bunun içinde bilet döküm üreticisi bileti en uygun şekilde homojenize etmelidir. Bu amaç içinde en uygun homojenizasyon ekipmanlarına sahip olmalıdır. Homojenizasyon fırınının iyi bir fırın sıcaklık kontrol sistemine, fırın içinde tüm biletlerin eşit sıcaklıklarda olmalarını sağlayacak iyi bir sıcaklık dağılım sistemine ve yine aynı şekilde tüm biletler aynı anda ve eşit şekilde soğutacak soğutma sistemlerine sahip olması gerekmektedir.

END Alüminyum homojenize biyet dökümünü kendi tesisi bünyesinde gerçekleştirmektedir. Biyetin iç yapısında; biyet ince kabuk kalınlığında, küçük üniform tanelere, küçük dentrit kollarına ve dentrit kol boşluklarına sahip olmalı, mikro yapıda çatlak, inklüzyon önceden katılaşmış bölge olmamalı ve bilet iyi şekilde homojenize edilmiş olmalıdır.

  • 90.000 ton/yıl kapasiteye sahip olan sürekli tip alüminyum biyet homojenizasyon tesisi mevcut olup, yumuşak alaşımlı biyetlerin homojenizasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir.
  • 30.000 ton/yıl kapasiteye sahip olan batch tipi alüminyum biyet homogenizasyon fırını mevcut olup, sert alaşımlı biyetlerin homojenizasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir.